Om Ekebyholm & Rimbo

Ekebyholmsallé

Rimbo

Naturnära boende för alla åldrar       Ekebyholmsallé


                  Ekebyholm ligger vid sjön Syningen. Vägen till slottet kantas av  praktfull dubbel ekallé.

                  Slottet byggdes av Bengt Bengtsson Oxenstierna på 1600-talet.

                  Det fick sitt nuvarande utseende av riksrådet Arvid Horn under 1700-talet.

                  Godset tillhörde medlemmar av släkten Oxenstierna 1523–1643

                  År 1932 köptes godset av Adventistsamfundet och blev friskolan Ekebyholmskolan,

                  där slottet fungerar som internat och matsal. Ekebyholmskolan har idag årskurser från förskola till gymnasium.           

                  En av kommunens populäraste och framgångsrikaste skolor.

     

     Kommunikationer 

Järnvägarna lades ner 1981 mellan Rimbo och Kårsta, en sträcka som utgjorde den nordligaste delen av linjen från Stockholms östra station. Trafiken ersattes av bussförbindelser. Det finns en förening som arbetar för en utbyggnad av järnvägstrafiken till Rimbo.


Idag går buss 648 med busshållsplats i direkt anslutning till området Ekebyholms allé.

Från Rimbo  går bussar till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Norrtälje. Se SL trafik  www.sl.seOm Rimbo

Rimbo blev tidigt en marknadsplats då vattenled och landsväg möttes där. Orten skrevs 1303 ecclesie Ringboheredhi och 1498 Rimbo sochn. Rimbo växte fram som ett typiskt järnvägsamhälle vid Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) Banan Länna - Norrtälje öppnades via Rimbo år 1884 (Uppsala - Länna hade öppnat redan 1876). Året efter öppnades järnvägen Stockholm - Rimbo. 1898 togs sträckan från Rimbo i riktning mot Hallstavik i bruk. Runt denna järnvägsknut växte sedan samhället en bit från Rimbo kyrka från 1400-talet.


Den historiska beskrivningen ovan  beskriver att Rimbo alltid har haft ett strategiskt läge med avseende på kommunikationer, en knutpunkt helt emkelt. Idag har Rimbo en närhet till Sveriges största arbetsmarknader och Ekebyholms allé är samtidigt lokaliserad i en fantastisk idyll med direkt närhet till skog och sjö.


Avstånd tlll:

Stockholm 55 km

Uppsala 50 km

Arninge/Täby 37 km

Arlanda 30 km

Norrtälje 22 km

KontaktuppgifterOlle Huusko

olle.huusko@tranvik.org

Tranvik Projekt AB

070-322 88 77